TAM METİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Değerli katılımcılar 30 Eylül 2022 tarihine kadar tam metinlerinizi gönderebilirsiniz. Uygun görülen tam metinler https://dergipark.org.tr/tr/pub/tseji   ve  https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg   dergilerinde hakem incelemeleri sürecinden geçtiği takdirde yayınlanacaktır. Dergilerde yayınlanmayan tam metinler için tam metin kitapçığı hazırlanarak online olarak kongre sitesine yüklenecektir. Tam metin yazım kurallarıyla ilgili açıklamaya aşağıda yer verilmektedir.

 

Yazım Kuralları
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)
Üst Kenar Boşluk:3 cm
Alt Kenar Boşluk:3 cm
Sol Kenar Boşluk:3 cm
Sağ Kenar Boşluk:3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 11 ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk
Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm
Satır Aralığı: Metinde 1,5, dipnotlarda Tek 

 

Prof. Dr. Hakan SARI

     Koordinat